Home / Policy

ข้อกำหนด / นโยบาย Policy

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับผู้ให้บริการขนส่งในการให้บริการประเภทฟู้ดนคร

การสั่งอาหาร

สั่งอาหารจากโทรศัพท์ของลูกค้าเอง จะต้องทำการสมัครสมาชิกก่อน จึงจะสามารถใช้บริการกับร้านอาหารนั้น ๆ ได้

การสั่งอาหาร เมื่อมีการสั่งอาหารแล้ว รายการอาหารในออร์เดอร์นั้น ๆ จะถูกปรุงหรือทำมาให้ลูกค้าได้ก็ต่อเมื่อมีการกดยืนยันแล้วเท่านั้น

ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งลบรายการอาหารออกจากออร์เดอร์ การลบหรือยกเลิกรายการอาหารจะทำได้ก็ต่อเมื่อในห้องครัวของร้านอาหารนั้น ๆ ยังไม่ได้กดทำอาหาร หากมีการกดทำอาหารไปแล้วลูกค้าจะไม่สามารถยกเลิกรายการอาหารนั้น ดังนั้น ก่อนที่จะกดยืนยันการทำรายการ ควรตรวจสอบให้แน่ใจแล้วว่าต้องการเมนูอาหารที่เลือกไว้แล้ว

ขอสวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการอาหารจากระบบห้องครัวของทางร้านอาหาร ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตามที่ทำให้ไม่สามารถประกอบอาหารได้ จะต้องทำการลบหรือยกเลิกเมนูอาหารนั้นทันที

คนขับรถจะใช้ความพยายามตามความเหมาะสมแห่งพฤติการณ์เพื่อขนส่งสินค้าให้ได้ภายในระยะเวลาที่ประมาณการไว้ แต่ทั้งนี้ เป็นที่ยอมรับว่าระยะเวลาที่ประมาณการนั้น เป็นเพียงการประมาณการและซึ่งอาจมิได้พิจารณาถึงปัจจัยพิเศษอื่นๆ อย่างแม่นยำ เช่น อุบัติเหตุ สภาพการจราจร สภาพอากาศ ไฟฟ้าดับ การจราจล เหตุการณ์ทางการเมือง หรือเหตุขัดข้องอื่นใด

คนขับจะติดต่อยืนยันกับผู้รับสินค้าโดยตรงจากช่องทางติดต่อที่ได้ให้รายละเอียดไว้และจะรอส่งสินค้าให้กับลูกค้าหลังติดต่อไปภายใน 15 นาที กรณีติดต่อกับลูกค้าไม่ได้ภายใน 20 นาทีการสั่งจะถูกยกเลิกคำสั่งซื้อ และรหัสสมาชิกที่สมัครไว้จะไม่สามารถสั่งสินค้ากับทางเราได้อีก

การสมัครสมาชิก

เพื่อให้การใช้งานระบบ ฟู้ดนคร ได้เต็มรูปแบบ พร้อมสิทธิพิเศษอีกมากมาย ดังนั้นควรทำการสมัครสมาชิกก่อนเข้าใช้งาน และลงชื่อเข้าใช้งานทุกครั้ง ซึ่งการสมัครสมาชิกของเรามี 3 รูปแบบด้วยกัน ดังนี้

สมัครผ่านอีเมล์ส่วนตัว โดยทำการกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน หลังจากนั้นเมื่อทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบจะต้องใช้อีเมล์และรหัสผ่านที่ได้ให้ไว้แล้วเท่านั้น

สมัครผ่านบัญชีของ Google โดยการคลิกเลือก Google แล้วกดยอมรับข้อตกลงเพื่ออนุญาติให้ ฟู้ดนคร เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณ หลังจากนั้นเมื่อทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบให้ใช้บัญชี Google และรหัสผ่านของ Google ในการลงชื่อเข้าใช้งานเท่านั้น

สมัครผ่านบัญชีของ Facebook โดยการคลิกเลือก Facebook แล้วกดยอมรับข้อตกลงเพื่ออนุญาติให้ ฟู้ดนคร เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณ หลังจากนั้นเมื่อทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบให้ใช้บัญชีของ Facebook และรหัสผ่านของ Facebook ในการลงชื่อเข้าใช้งานเท่านั้น

?

การบริการและการจัดสั่งอาหารของคนขับ

ข้อความสำคัญ - กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้อย่างรอบคอบในการใช้บริการ ท่านตกลงว่า ท่านได้อ่าน เข้าใจ ยอมรับ และตกลงข้อกำหนดและเงื่อนไข เงื่อนไขที่ระบุในแบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับผู้ให้บริการขนส่ง และจรรยาบรรณผู้ให้บริการขนส่ง รวมถึงเอกสารอื่นๆ และข้อมูลใดๆ ที่เราได้จัดเตรียมให้ (ไม่ว่าท่านจะได้เซ็นรับหรือไม่ก็ตาม) นอกจากนี้ ท่านยังตกลงปฏิบัติตามคำรับรองที่ท่านได้ให้ไว้ด้านล่าง หากท่านไม่ตกลงหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ (ตามที่ได้นิยามไว้ด้านล่าง) และประสงค์ที่จะไม่ใช้บริการต่อไป กรุณาหยุดใช้แอปพลิเคชัน (ตามที่ได้นิยามไว้ด้านล่าง) หรือหยุดใช้บริการ

เราเสนอข้อมูลและวิธีการแก่ผู้ให้บริการขนส่ง คนขับรถ และผู้ประกอบการยานพาหนะ ในการจัด บริการขนส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า ให้ได้รับลูกค้า และติดต่อกับลูกค้า แต่เราไม่ได้ให้และไม่มีเจตนาที่จะให้บริการขนส่งสินค้า หรือกระทำไม่ว่าจะด้วยประการใดๆในฐานะผู้ประกอบการรถรับจ้างสาธารณะ ผู้ให้บริการรับขน หรือขนส่ง หรือผู้ให้บริการขนส่งสินค้า และจะไม่รับผิดชอบ หรือรับผิดใดๆต่อการให้บริการส่งสินค้าที่ท่านให้บริการแก่ลูกค้า

เราเป็นเว็บที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีซึ่งไม่ได้ให้บริการขนส่งหรือส่งสินค้า และเราไม่ใช่ผู้ให้บริการขนส่ง ซอฟต์แวร์และแอปพลิคชันนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่าน (ในฐานะผู้ให้บริการขนส่ง) ในการนำเสนอบริการของท่านแก่ลูกค้า เราไม่มีความรับผิดชอบในการกระทำ และ/หรือการละเว้นการกระทำของท่าน การให้บริการขนส่งใดๆ ที่จัดให้แก่ท่าน ท่านจะไม่อ้างหรือทำให้บุคคลใดเข้าใจผิดว่าท่านเป็นตัวแทน ลูกจ้าง หรือพนักงานของเราไม่ว่าในเวลาใดๆ และบริการที่ท่านจัดให้นั้นจะไม่ถือว่าเป็นบริการของเราไม่ว่าจะด้วยประการใดๆ

?คำรับรองและคำรับประกัน

ในการใช้บริการ ท่านได้รับรองและรับประกันโดยชัดแจ้งว่า ท่านมีสิทธิตามกฎหมายที่จะยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้บริการและท่านมีอายุอย่างน้อย 20 (ยี่สิบ) ปีบริบูรณ์ หรือสามารถเข้าทำสัญญาได้ตามกฎหมาเราจะไม่สามารถให้บริการแก่บุคคลที่ถูกห้ามไม่ให้เข้าทำสัญญาไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม หรือบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 (ยี่สิบ) ปีบริบูรณ์ หรือเว้นแต่กรณีที่บุคคลนั้นสามารถเข้าทำสัญญาได้ตามขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้บังคับนั้นจะอนุญาต ทั้งนี้ ในการใช้บริการ ท่านยังรับรองและรับประกันว่า ท่านมีสิทธิ อำนาจและความสามารถในการใช้บริการและตกลงผูกพัน ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้บริการ นอกจากนี้ ท่านยืนยันว่า ข้อมูลทั้งหมดที่ท่านได้จัดเตรียมให้แก่เรานั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง การใช้บริการของท่านนั้นเพื่อการใช้ส่วนตัวสำหรับท่านแต่เพียงผู้เดียว ท่านตกลงไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้รหัสประจำตัวของท่านหรือสถานะผู้ใช้ของท่าน และท่านจะไม่โอนหรือดำเนินการใดๆ เพื่อโอนบัญชีผู้ใช้ของท่านไปยังบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ทุกครั้งที่ใช้บริการ ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่ใช้บังคับไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในประเทศของท่าน

ท่านจะสามารถเข้าถึงบริการของเราได้ต่อเมื่อท่านใช้วิธีที่เรากำหนดไว้ และถือเป็นความรับผิดชอบของท่านในการตรวจสอบและทำให้มั่นใจว่า ท่านได้ดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ที่ถูกต้องสำหรับอุปกรณ์ของท่าน บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านไม่มีอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการใช้บริการ หรือหากท่านได้ดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ผิดเวอร์ชั่นเพื่อใช้ในอุปกรณ์ของท่าน เราขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านใช้บริการ หากท่านใช้แอพพลิเคชั่น และหรือซอฟท์แวร์ในอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมหรือเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้นอกจากที่แอพพลิเคชั่น และหรือซอฟท์แวร์กำหนดไว้ให้ใช้ ในการใช้บริการ ท่านรับรอง รับประกัน สัญญา และตกลงว่า

- ท่านมีใบอนุญาตขับขี่ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ได้รับอนุญาตให้ควบคุมรถยนต์ และมีใบอนุญาต ได้รับอนุมัติ และมีอำนาจในการให้บริการส่งสินค้าแก่บุคคลภายนอก ตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในประเทศ

- ท่านมีใบอนุญาต ได้รับอนุมัติ และมีอำนาจที่เกี่ยวข้องกับ และในการเป็นเจ้าของยานพาหนะ จักรยาน หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ (รวมเรียก ?ยานพาหนะ?) ซึ่งท่านประสงค์จะใช้ในการให้บริการส่งสินค้า และยานพาหนะนั้นอยู่ในสภาพใช้การได้ดี และเป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยของอุตสาหกรรมสำหรับยานพาหนะประเภทนั้น

- ท่านไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม

- ท่านไม่ได้อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษ รอลงอาญา หรือถูกดำเนินคดีไม่ว่าจะเป็นคดีอาญาหรือคดีแพ่ง

- ท่านไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดอาญาเกี่ยวกับทรัพย์ เพศ และ/หรือชีวิตและร่างกาย (เช่นยักยอกทรัพย์ ฆ่าคน ข่มขืน)

- ท่านมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่มีความผิดปกติทางร่างกายใดๆ ไม่มีโรคประจำตัว และ/หรือความเจ็บป่วยใดๆ ไม่ว่าทางจิตใจหรือสภาพร่างกาย (เช่น โรคลมชัก) ซึ่งอาจกระทบต่อสมรรถภาพในการขับขี่รถยนต์ได้อย่างปลอดภัย

- ท่านตกลงและยอมรับว่า หากท่านมีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ ท่านต้องไปตรวจสุขภาพด้วยค่าใช้จ่ายของท่านเองและนำใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่า ท่านมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์สามารถขับขี่รถยนต์ได้อย่างปลอดภัย (เช่น มีผลตรวจตาว่า ตาไม่บอดสี) มามอบให้กับบริษัทเพื่อประกอบการพิจารณาการรับสมัครท่าน

- ท่านตกลงและยินยอมให้เราตรวจสอบประวัติอาชญากรรมตามเงื่อนไขที่เรากำหนด

- ท่านจะใช้อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่เหมาะสม (อาทิเช่น หมวกนิรภัย)

- ท่านเป็นผู้เอาประกันในกรมธรรม์ประกันความรับผิดที่ยังมีผล (ตามที่กฎหมายกำหนด) สำหรับการประกอบการยานพาหนะ และ/หรือประกันภัยทางธุรกิจที่ครอบคลุมความเสียหายอันพึงคาดหมายได้ในการประกอบการให้บริการส่งสินค้าของท่าน

- เมื่อท่านคลิกยืนยันการรับสินค้า ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อข้อเรียกร้อง คำพิพากษา และความรับผิดใดทั้งหมดจากอุบัติเหตุ ความสูญหาย หรือความเสียหาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง การบาดเจ็บของบุคคล การเสียชีวิต ความเสียหายโดยสิ้นเชิง และความเสียหายในทรัพย์สิน ซึ่งเกิดจากหรือถูกกล่าวโทษว่าเกิดจากยานพาหนะ และ/หรือบริการส่งสินค้า ไม่ว่าจะได้ประกอบการอย่างไร

- ท่านต้องปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการขนส่งผู้โดยสารและถือเป็นความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงผู้เดียวในการละเมิดกฎหมายดังกล่าว

- ท่านจะใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น

- ท่านจะใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดให้ใช้เท่านั้น

- ท่านจะไม่ใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อส่งหรือเก็บข้อมูลใดที่ผิดกฎหมาย หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการฉ้อโกง

- ท่านจะไม่ใช้แอพพลิเคชั่น และ/หรือซอฟท์แวร์เพื่อก่อให้เกิดการรบกวน ความรำคาญ ความไม่สะดวก หรือไม่ได้ทำการจองจริง

- ท่านจะไม่ใช้บริการ แอพพลิเคชั่น และ/หรือซอฟท์แวร์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการได้รับบริการ

- ท่านต้องไม่ติดต่อลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากบริการ

- ท่านจะไม่ทำให้ระบบปฏิบัติการของเครือข่ายแย่ลง

- ท่านจะไม่พยายามที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริการ แอพพลิเคชั่น และ/หรือซอฟท์แวร์ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม

- ท่านจะไม่คัดลอก หรือจำหน่าย จ่าย แจก ซอฟท์แวร์ หรือเนื้อหาอื่นๆ โดยปราศจากการได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา

- ท่านจะใช้ซอฟท์แวร์ และ/หรือแอพพลิเคชั่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้ส่วนบุคคลของท่านเท่านั้น และท่านจะไม่ขายต่อซอฟท์แวร์ และ/หรือแอพพลิเคชั่นดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอก

- ท่านจะเก็บรักษารหัสผ่านของบัญชีของท่าน หรือรหัสประจำตัวใดๆ ที่เราจัดให้ท่านเพื่ออนุญาตให้ท่านเข้าถึงบริการนั้นๆ เป็นความลับและอยู่ในที่ที่มั่นคงปลอดภัย

- ท่านจะจัดเตรียมหลักฐานเพื่อพิสูจน์การระบุตัวตนตามที่บริษัทอาจกำหนด หรือร้องขอโดยมีเหตุอันสมควร

- ท่านตกลงที่จะจัดเตรียมข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์ตามที่บริษัทกำหนดและตกลงรับผิดชอบที่จะรักษาและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอเพื่อให้ข้อมูลของท่านถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์ตลอดระยะเวลาของข้อตกลงฉบับนี้ ซึ่งท่านตกลงว่า บริษัทสามารถใช้ข้อมูลของท่านที่ถูกเก็บรักษาไว้ซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์ ทั้งนี้ ท่านยอมรับว่า หากข้อมูลของท่านเป็นเท็จ ไม่ถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่สมบูรณ์ไม่ว่าด้วยประการใด บริษัทมีสิทธิแต่ไม่ถือเป็นหน้าที่ที่จะเลิกข้อตกลงฉบับนี้ และการใช้บริการของท่านไม่ว่าเวลาใดก็ตามโดยอาจมีหรือไม่มีหนังสือบอกกล่าว

- ท่านจะใช้อุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อหรือเข้าถึง (an access point) หรือบัญชีข้อมูลซึ่งท่านได้รับอนุญาตให้ใช้เท่านั้น

- ท่านต้องไม่ใช้วิธีใดๆ ก็ตามเพื่อฉ้อโกง หลอกลวงเรา หรือเพื่อให้ท่านได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์ใดๆ ผ่านวิธีการใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการฉ้อโกงหรือด้วยประการอื่นใดก็ตามจากการจัดงาน การจัดรายการส่งเสริมการขาย หรือแคมเปญใดๆ ที่เราจัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนให้มีการสมัครใช้บริการใหม่ หรือใช้บริการโดยลูกค้าปัจจุบันหรือลูกค้าใหม่

- ท่านตระหนักดีว่า เมื่อตอบรับคำขอของลูกค้าสำหรับบริการส่งสินค้า ท่านจะถูกเรียกเก็บค่าบริการในอัตรามาตรฐานจากการใช้บริการโทรคมนาคมนั้น

- ท่านต้องไม่ทำให้ระบบปฏิบัติการของเครือข่ายที่ใช้ในการให้บริการแย่ลง หรือถูกทำลาย

- ท่านตกลงว่าเราจะให้บริการท่านโดยใช้ความพยายามตามสมควร

- ท่านตกลงว่า การใช้บริการของท่านจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราซึ่งอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว

- ท่านตกลงว่า ท่านจะให้ความร่วมมือกับเราในการในการสืบสวนการกระทำความผิดตามที่เราร้องขอ และท่านตกลงจะให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทในการปฏิบัติตามการสืบสวนภายใน คำสั่งของราชการ หรือข้อกำหนดของกฎหมายใดๆ ที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น และ

- ท่านตกลงรับผิดชอบต่อหน้าที่และความรับผิดทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวสำหรับความสูญหายหรือความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับท่าน ลูกค้า บริษัท หรือบุคคลภายนอกใดๆ ซึ่งเป็นผลมาจากการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้บริการนี้


นโยบายการยกเลิกของคนขับ

ลูกค้าหวังพึ่งพาท่านในใช้บริการขนส่ง ท่านยอมรับว่าการยกเลิกจำนวนมาก/บ่อยครั้ง หรือเพิกเฉยไม่ยอมรับการจองจากลูกค้านั้นจะเป็นการทำลายประสบการณ์การเดินทางของลูกค้า และจะสร้างผลกระทบในด้านลบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของเรา

ในขณะที่ท่านสามารถยกเลิกการจองได้ การยกเลิกนั้นจะต้องอยู่บนเหตุผลที่รับได้ ตามที่ปรากฏบนแอปพลิเคชั่น เราสงวนสิทธิที่จะดำเนินการใดๆ ที่เราเห็นว่าเหมาะสมต่อการใช้งานการยกเลิกบนแอปพลิเคชันโดยมิชอบ รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงการใช้เหตุผลเท็จในการยกเลิก

การยกเลิกที่ไม่ได้อยู่บนเหตุผลที่รับได้ หรือการเพิกเฉยไม่รับการจอง (รวมเรียกว่า ?การปฏิเสธ?) จะถูกนับเพื่อกำหนดการจำกัดการเข้าถึงแอปพลิเคชันและเครือข่ายของท่าน (?การระงับใช้?)

เราสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ ในนโยบายการยกเลิกของคนขับ และวิธีการคำนวณการปฏิเสธและการระงับใช้ โดยเป็นดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว และไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบอีก

ภาษี

ท่านตกลงว่า ข้อตกลงฉบับนี้ต้องเป็นไปตามกฎหมายภาษี อากร ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ใช้บังคับอยู่ทั้งหมด รวมถึงการจัดเก็บภาษีใดๆ ซึ่งอาจมีผลบังคับใช้ในอนาคตไม่ว่าในเวลาใดก็ตาม ท่านยังตกลงว่า จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการทำทุกอย่างที่จำเป็นและตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดเพื่อก่อให้เกิด ช่วยเหลือ และหรือปกป้องเราจากการเรียกร้องหรือพิสูจน์เครดิตภาษีซื้อ การหักกลบลบหนี้ การให้ส่วนลด หรือการคืนเงินใดๆ ที่เกี่ยวกับภาษีใดๆ ที่ได้ชำระไปแล้ว หรือที่ต้องชำระโดยเกี่ยวกับบริการภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้

ท่านในฐานะผู้ให้บริการขนส่งสินค้าอิสระ ท่านตกลงที่จะรับผิดชอบ ชดใช้ และชำระภาษีใดๆ ที่เกิดจากเงินที่ชำระให้แก่ท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับ

?